Tłumaczenia pisemne

Zwykłe oraz poświadczone przez tłumaczy przysięgłych.

Nasze biuro zna wagę tłumaczeń pisemnych - musi ono przekazać intencje pierwotne tekstu, a jednocześnie sprawdzać się w innym kontekście kulturowym. Dzięki 25-letniemu doświadczeniu nasze tłumaczenia cechuje poprawność gramatyczna, dokładność oraz estetyka.

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego wynosi 1125 znaków drukarskich (ze spacjami) tekstu docelowego.

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego (nieopatrzonych pieczęcią tłumacza przysięgłego) wynosi 1600 znaków drukarskich (ze spacjami) tekstu docelowego.

Artykuły