Tłumacz przysięgły - kiedy korzystamy z jego usług?

21.05.2019

W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których instytucje takie jak: urzędy czy sądy wymagają od nas przetłumaczenia przedłożonych dokumentów oraz poświadczenia ich zgodności z oryginalnym tekstem. Mimo znajomości języków obcych przez osoby prywatne bywa to niestety niewystarczające dla urzędu, ponieważ tak przetłumaczony dokument nie spełnia obowiązujących norm, określonych w Kodeksie Zawodowym Tłumacza Przysięgłego (przyjętym uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS nr 33/X/18 z dnia 1 października 2018 r.)

Kiedy powinniśmy skorzystać z usług tłumaczy przysięgłych?

Skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego jest niezbędne w przypadku dokumentów, które będą przetwarzane np. przez sąd, będą stanowić dowód podczas postępowania lub są pismami urzędowymi (akt urodzenia, świadectwo zawarcia związku małżeńskiego, akt zgonu, wyrok sądu). Nawet po sprowadzeniu samochodu z zagranicy, jego dokumentacja będzie musiała zostać przetłumaczona zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355).

Osoba wykonująca zawód tłumacza przysięgłego jest uprawniona do poświadczenia zgodności przetłumaczonych dokumentów z ich oryginalną treścią. Warto zaznaczyć, iż tłumacze przysięgli ponoszą odpowiedzialność zawodową za wykonanie swojej pracy zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1505, z 2018 r. poz.1669, z 2019 r. poz. 730). Zasady odpowiedzialności tłumacza przysięgłego opisane zostały w rozdziale 4 ww. ustawy. Daje nam to dodatkową pewność, że tłumacze przysięgli wykonują swoją pracę z należytą starannością.

Tłumaczenia poświadczone (tłumaczenia przysięgłe), to inaczej specjalne tłumaczenia pisemne, które sporządza tłumacz przysięgły zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Szczegółowe zasady sporządzania takich tłumaczeń zostały również zawarte w Kodeksie Zawodowym Tłumacza Przysięgłego. W skrócie, jest to wydruk, który na każdej ze stron posiada pieczątkę tłumacza. Pieczęć ta zawiera imię oraz nazwisko tłumacza, jego pozycję na liście tłumaczy przysięgłych, a także wskazuje język, do którego tłumaczenia dana osoba ma uprawnienia tłumacza przysięgłego. Kolejne strony zawierają odciski tej pieczęci i parafy, a pod kończącą tłumaczenie formułą poświadczającą jego zgodność z tekstem źródłowym, tłumacz dodatkowo składa swój podpis. Tylko takie tłumaczenie jest tłumaczeniem poświadczonym w rozumieniu Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tylko tłumaczenia z pieczęciami tłumaczy przysięgłych są przyjmowane przez polskie urzędy i inne organy, jako w 100% wiarygodne.

Dlaczego warto korzystać ze sprawdzonych i dedykowanych biur tłumaczeń?

Profesjonalne biura tłumaczeń wyróżnia przede wszystkim wieloletnie doświadczenie oraz jakość oferowanych usług. Kluczowym czynnikiem jest również czas potrzebny na realizację tłumaczenia. Przez profesjonalnego tłumacza może on zostać oszacowany w bardzo szybko. Kolejnym aspektem wyróżniającym profesjonalistów w dziedzinie tłumaczeń są tłumaczenia specjalistyczne, które ze względu na specyfikę używanych słów oraz zwrotów w mowie potocznej wymagają wyższych kompetencji niż tłumaczenia nieformalne.

Po pierwsze, warto wybierać te biura, które w swojej ofercie posiadają interesujący nas zakres specjalizacji. Tylko wtedy mamy gwarancję, że dane biuro jest ekspertem w tej konkretnej dziedzinie. Po drugie, profesjonalne biura tłumaczeń wyróżnia obecność tłumaczy przysięgłych w zespole. Bardzo długa i żmudna droga oraz wymagany wysoki poziom umiejętności podczas ubiegania się o taki tytuł sprawia, że możemy w pełni zaufać kompetencjom tłumaczy przysięgłych.

Ze względu na dużą różnorodność tłumaczonych dokumentów / branż / zagadnień, tłumacze nie są w stanie wyspecjalizować się w każdej dziedzinie. Bardzo ciężko jest wypowiadać się na tematy z zakresu medycyny, czy prawa podatkowego bez znajomości odpowiedniej terminologii w naszym ojczystym języku. Zupełnie tak samo jest z tłumaczami, dlatego każdy z nich skupia się na wybranej tematyce, by móc jak najrzetelniej i najdokładniej oddać treść tłumaczonego dokumentu.

Oferta biura – tłumaczenia uwierzytelnione pisemne i ustne

Jako wykwalifikowani specjaliści, od 25 lat zajmujemy się tłumaczeniami dokumentów prawniczych, ekonomicznych oraz technicznych. Z naszych usług korzystają klienci korporacyjni, instytucje, jak i osoby prywatne. Dokumenty, które są przez nas tłumaczone, mają gwarancję najwyższej jakości oraz poufności danych względem naszych klientów. Biuro specjalizuje się głównie w tłumaczeniach z zakresu 3 dziedzin:

  1. Prawo
  2. Finanse, bankowość, ubezpieczenia
  3. Medycyna

Dodatkowo wykonujemy również inne, mniej formalne: